top of page

PUNKT POBRAŃ KRWI  tel: 665878095
           czynny:
pon- pt: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 10.00

GABINET POŁOŻNEJ RODZINNEJ NFZ
Położna Rodzinna Lucyna Sitek 
kontakt: 604715142

Położna Rodzinna Dagmara Placek
kontakt : 888462243

profilaktyka 40 plus.jpg

          Jesteśmy placówką medyczną , działamy od czerwca 2014 r . 

    PUNKT POBRAŃ MATERIAŁÓW  DO BADAŃ  ANALITYCZNYCH oraz GABINET ZABEGOWO-DIAGNOSTYCZNY działa na zasadach komercyjnych. 

GABINET POŁOŻNEJ RODZINNEJ ma podpisaną umowę z  NFZ.

Podstawa prawna naszej działalności to:

*Ustawa z dnia 15 kwietnia 2001 roku o działalności leczniczej;

* Ustawa z nia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika       

      Praw Pacjenta;

*Ustawa  z dnia 15 lipca 2011 roku o  Zawodach pielęgniarki i położnej;

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia w sprawie Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 

   Celem naszej działalności jest poprawa stanu zdrowia ludności w naszym regionie, poprzez ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych, profesjonalne doradztwo, wczesną diagnostykę, a co za tym  idzie, szybkie wdrożenie leczenia i    profilaktykę zdrowotną.

       Organizujemy liczne akcje prozdrowotne i na pierwszym miejscu stawiamy DOBRO PACJENTA!

Zatrudniamy wykwalifikowany personel, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę. Pracujemy odpowiedzialnie. Gwarantujemy przyjazną atmosferę i poczucie intymności. 

OBOWIĄZUJE NAS TAJEMNICA ZAWODOWA!

Książka skarg i wniosków znajduje się   u osoby kierującej placówką Lucyny Sitek 

Nie pobieramy opłaty za wydanie kopii dokumentacji medycznej .

               Badania materiału pobieranego w naszej placówce wykonywane są w  Śląskich Laboratoriach Analitycznych.

  Pacjenci posiadający skierowanie z Przychodni, która ma podpisaną umowę z w/w laboratorium, może u Nas wykonać badanie bezpłatnie. Pacjent płaci za usługę pobrania 10 zł.

    Jesteśmy tutaj 

bottom of page