top of page

WYKONUJEMY TESTY ANTYGENOWE NA OBECNOŚĆ SARS-COV-2 W CENIE 95 ZŁ
WRAZ Z TŁUMACZENIEM NA JĘZYK ANIGIELSKI BĄDŹ NIEMIECKI 
- CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK 15 MINUT
- W PRZYPADKU WYNIKU UJEMNEGO AUTOMATYCZNE ZNIESIENIE KWARANTANNY
- KAŻDY WYNIK WPROWADZAMY DO IKP 
 

bottom of page