top of page

  GABINET ZABIEGOWO -DIAGNOSTYCZNY 

STRZYKAWKA.jpg

     Czynny:

  pon - pt: 

 12.00-13.00

USŁUGI MEDYCZNE

  INIEKCJA PODSKÓRNA  - 20 ZŁ 
  INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA- 30 ZŁ
  INIEKCJA DOŻYLNA - 50 ZŁ
  POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO I TĘTNA - 5 ZŁ
  WYKONANIE BADANIA EKG- 35 ZŁ 
  CEWNIKOWANIE KOBIET- 20 ZŁ
  KTG U KOBIET CIĘŻARNYCH- 40 ZŁ


  

Od  pacjentek, które w naszej placówce mają złożoną Deklarację Wyboru Położnej nie pobieramy żadnej opłaty za w/w usługi

Wyżej wymienione usługi wykonujemy w gabinecie zabiegowym.

Iniekcje oraz cewnikowanie  wg obowiązujących ustaw wymagają  zlecenia lekarskiego . Pozostałe usługi medyczne nie wymagają skierowania od lekarza.

Zlecenie lekarskie powinno zawierać :

imię i nazwisko pacjenta

pesel

adres 

nazwę leku oraz jego dawkę (czytelnie)

datę wystawienia zlecenia 

podpis lekarza wystawiającego zlecenie.

Jeżeli zlecenie nie spełnia wymagań pracownik naszej placówki ma prawo odmówić wykonania usługi. 

Pacjent zgłasza się z dokumentem tożsamości i przed wykonaniem usługi medycznej wyraża na nią zgodę pisemną. 

Nie zajmujemy się opieką domową.

bottom of page